Żyrafa i szakal w przedszkolu - wprowadzenie do Porozumienia
bez Przemocy

Jak wprowadzić Żyrafę do grupy?

Cele szkolenia:

 • zapoznanie się z podstawowymi założeniami
  i rozróżnieniami Porozumienia bez Przemocy
  (Nonviolent Communication),
 • przećwiczenie podstawowych rozróżnień/umiejętności.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • zdobędzie wiedzę
  – kiedy używać komunikacji NVC,
  – jak formułować komunikat służący kontaktowi,
  – jak nazywać swoje i czyjeś uczucia i potrzeby,
 • nauczy się

  – rozróżniać komunikat służący kontaktowi od komunikatu
     blokującego kontakt,
  – przechodzenia od komunikatów osądzających
     do komunikatów wyrażających fakty,
  – jak opisywać swoje reakcje poprzez uczucia i potrzeby,
  – jak sprawdzić czy prośba jest wykonalna i konkretna.

Żyrafa i szakal
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Zajęcia wprowadzają w świat komunikacji NVC, podejścia stworzonego przez Marshall’a Rosenberg’a. Dzięki zajęciom będzie możliwe dla uczestników poznanie podstaw podejścia NVC i rozpoczęcie wdrażania go w pracy z dziećmi. NVC służy budowaniu relacji na kontakcie
i wzajemnym szacunku, pokazuje jak na co dzień możemy zapraszać dzieci do współpracy.
Spotkanie nie tylko prezentuje podejście, ale forma warsztatowa pozwala uczestnikom na przećwiczenie podstawowych umiejętności.

Program:

 1. Założenia NVC.
 2. Zasady formułowania obserwacji – Obserwacja versus Ocena.
 3. Różnice między wypowiedzią wyrażającą uczucia i myśli – Uczucia versus Myśli.
 4. Różnice pomiędzy strategiami, zachciankami, a potrzebami – Potrzeby versus Strategie.
 5. Sposoby formułowania prośby, aby zwiększyć szansę jej realizacji.
 6. Ćwiczenie komunikatów – warsztaty.  

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarne.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY