Stymulacja procesów integracji sensorycznej w przedszkolu jako wspomaganie optymalnego rozwoju dziecka

Priorytet MEiN

Cel szkolenia:

 • uczestnicy wiedzą, jak projektować i organizować przestrzeń rozwojową dzieci, by zapewnić im optymalną stymulację
  w zakresie procesów integracji sensorycznej.

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • dowiedzą się, jakie są układy bazowe dla rozwoju dziecka i jaka jest ich rola w nabywaniu umiejętności fizycznych, poznawczych, emocjonalnych, społecznych,
 • dowiedzą się, jak rozpoznawać trudności w zakresie przetwarzania procesów integracji sensorycznej,
 • dowiedzą się, jakie aktywności zapewniać dzieciom, by stymulować poszczególne układy zmysłowe,
 • poznają zasady metody słuchowo-motoryczno-narracyjną służącej optymalnemu wsparciu dzieci przedszkolnych w rozwoju,
 • poznają ćwiczenia pozwalające na codzienną stymulację mózgu dziecka w zakresie przetwarzania docierających do mózgu bodźców.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje odpowiedniej stymulacji, dzięki której procesy integracji sensorycznej w mózgu zachodzą w sposób prawidłowy, co pozwala dziecku odpowiadać na docierające do niego bodźce w sposób akceptowalny społecznie.

Dorośli pracujący z dzieckiem powinni wiedzieć, jak przebiega rozwój dziecka z uwzględnieniem układów bazowych, znać symptomy trudności i zaburzeń przetwarzania sensorycznego, by móc je jak najwcześniej kompensować, a także powinni wiedzieć, jak projektować i organizować przestrzeń rozwojową dzieci, by podczas codziennych aktywności stymulować ich rozwój z uwzględnieniem wszystkich układów sensorycznych.

Program:

 1. Procesy integracji sensorycznej a rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.
 2. Rola układów bazowych.
 3. Sprawność neuromotoryczna, niedojrzałość neuromotoryczna.
 4. Cechy charakterystyczne dysfunkcji dotykowej.
 5. Cechy charakterystyczne dysfunkcji przedsionkowej.
 6. Cechy charakterystyczne dysfunkcji wzrokowej.
 7. Cechy charakterystyczne dysfunkcji słuchowej.
 8. Terapia i stymulacja, czyli co możemy zrobić, by wspomagać dziecko w procesach przetwarzania sensorycznego.
 9. Poziomy rozwoju integracji sensorycznej.
 10. Co mogą robić dzieci, by stymulować układ przedsionkowy.
 11. Co mogą robić dzieci, by stymulować układ przedsionkowo-proprioceptywny.
 12. Co mogą robić dzieci, by stymulować integrację dwustronną?
 13. Strategie wprowadzania aktywności zgodnie z metodą słuchowo-motoryczno-narracyjną.
 14. Zasady wspomagania rozwoju dziecka – co obserwować i czego uczyć?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY