Zabawy językowe wprowadzające do nauki czytania

Gry, zabawy i inne narzędzia niezbędne, by w przyjemny i merytoryczny sposób wprowadzić dzieci w świat czytania!

Miejsce/Rodzaj: Warszawa - stacjonarne

Data: 28.03.2023.
Godz.: 17.00 – 20.00

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • utrwalą wiedzę na temat uczenia się trudnej sztuki czytania przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki języka polskiego,

 • zyskają wiedzę na temat tego, jak organizować zabawy rozwijające obszar językowy i przygotowujące dzieci do czytania,

 • dowiedzą się w jaki sposób prowadzić pracę grupową
  i indywidualną dzieci w tym zakresie. 

 • poznają wiele gier, zabaw i innych narzędzi niezbędnych, by
  w przyjemny i merytoryczny sposób wprowadzić dzieci w świat czytania.

Adresaci szkolenia: nauczyciele edukacji przedszkolnej, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Zabawy językowe wprowadzające do nauki czytania
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie pozwala poznać sposoby pracy z grupą, które pomagają wspierać naukę czytania od najwcześniejszych lat. Zaproponowane zabawy zawierają elementy profilaktyki specyficznych trudności w uczeniu się np. ryzyka dysleksji. 

 1. Co to jest czytanie?
 2. Dojrzałość motoryczna do czytania.
 3. Dojrzałość intelektualna do czytania.
 4. Rozwijanie percepcji wzrokowej.
 5. Ćwiczenie percepcji słuchowej.
 6. Słuch fonematyczny – zabawy i ćwiczenia.

 Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia i materiały szkoleniowe.

SZKOLENIE POPROWADZI

Ewa Janus

Nauczycielka przedszkola, od kilku lat pracuje również jako metodyk i wicedyrektor przedszkola. Konsultantka daltońska w Fundacji Plandaltonski.pl oraz autorka książki: „Przedszkole z pomysłem. Plan daltoński krok po kroku”.

Współpracuje z wydawnictwami edukacyjnymi – pisze programy wychowania przedszkolnego, podręczniki, tworzy  kursy on -line, pomoce dydaktyczne i materiały dla nauczycieli. Na co dzień wspiera nauczycieli w ich pracy, podsuwając wskazówki i pobudzając do refleksji. W swojej pracy pedagogicznej łączy elementy wielu metod: planu daltońskiego, pedagogiki Montessorii, metody projektów badawczych itp.

Prowadzi warsztaty dla nauczycieli i rodziców, prezentując różne metody pracy z dzieckiem oraz szerząc wiedzę na temat specyficznych trudności
w uczeniu się. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się również na blogu.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

28 marca 2023 r.

godz. 17:00 – 20:00

MIEJSCE SZKOLENIA

Warszawa

Centrum Konferencyjne
Uniwersytetu SWPS
ul. Chodakowska 19/31

CENA SZKOLENIA

250 zł/os.

Cena obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, serwis kawowy.

Płatność po szkoleniu – fakturę wystawiamy
i przesyłamy do Państwa w dniu szkolenia.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności ze względu na brak zatwierdzonego budżetu szkoleniowego prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty