Mediacje w szkole
- 12 godzinne warsztaty

Szkolenie 2-dniowe

Miejsce/Rodzaj: online

Dzień I - 24.03.2023r.
Dzień II - 21.04.2023r.
Godz.: 9.00 – 16.00

Program  powstał w oparciu o „Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach” –  Rzecznik Praw Dziecka Warszawa, listopad 2017r.

Cel szkolenia:

 • przygotowanie nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych do wdrażania mediacji jako formy rozwiązywania konfliktów 
  w szkole oraz zapobiegania przemocy rówieśniczej. 

Uczestnik podczas szkolenia:

 • poznają  cele i zasady mediacji, warunki przeprowadzania mediacji w szkole, rolę i zadania mediatora,
 • poznają 5 elementów diagnozy konfliktu, emocje i jak z nimi pracować w konflikcie, strategie podejścia do konfliktu, potrzeby stron konfliktu, potencjał konfliktu,
 • poznają zasady i sposoby komunikacji w konflikcie, 4 poziomy komunikacji w konflikcie, 
 • poznają pracę pytaniami w mediacji,
 • zdobędą i przećwiczą podstawowe umiejętności niezbędne do przeprowadzenia mediacji w szkole, 
 • praktycznie przećwiczą wszystkie etapy mediacji w oparciu
  o case study.

Adresaci szkolenia: nauczyciele i wychowawcy szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, pedagodzy i psychologowie szkolni.

mediacje w szkole
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Konflikty, kłótnie, sprzeczki, starcia są obecne w każdej grupie bez względu na wiek, czy etap edukacyjny. Nie ma metod, które spowodują, że znikną. To co możemy zrobić to zobaczyć w konflikcie potencjał pomimo tego, że zwykle widzimy w nim problem lub unikamy go. Konflikty to doskonała okazja do uczenia i modelowania jak możemy skutecznie je rozwiązywać, jak dbać o emocje i potrzeby w konflikcie i jak wychodzić z niego w szacunku do każdej ze stron. To okazja do rozwijania u naszych uczniów ważnych kompetencji życiowych i emocjonalnych.

Mediacje jako podejście do rozwiązywania konfliktów w szkole wspiera
w budowaniu społeczności, która oparta jest na wzajemnym szacunku, koncentracji na rozwiązaniach oraz uczeniu kompetencji z obszaru: komunikacji, samoregulacji, słuchania, poszukiwania rozwiązań.

Program:

Dzień I:

 

 1. Czym jest a czym nie jest mediacja ?
 2. Rozstrzyganie a rozwiązywanie.
 3. Cechy mediacji, cele mediacji, zasady przeprowadzania mediacji
  w szkole.
 4. Konflikt: źródła, przyczyny, strategie podejścia do konfliktów, potencjał konfliktu.
 5. Strategie podejścia do konfliktu Thomasa i Killmana.
 6. Emocje i potrzeby w konflikcie.
 7. Praca pytaniami w mediacji.
 8. Słuchanie jako ważne narzędzie mediatora.

Dzień II:

 1. Komunikacja w konflikcie I mediacji.
 2. Jak pogodzić różne punkty widzenia w procesie mediacji?
 3. Rola i zadania mediatora.
 4. Etapy mediacji – ćwiczenia w oparciu o case study.
 5. Narzędziownik mediatora szkolnego.
 6. Dokumentacja procesu mediacji.
 7. Jak wprowadzać mediacje w szkole?
 8. Podsumowanie i ewaluacja

Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenie i drukowane materiały szkoleniowe.

SZKOLENIE POPROWADZI

Renata Korolczuk

Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny, nauczycielka, trenerka, tutorka, mediator, coach kadr oświaty.

Edukatorka pozytywnej dyscypliny w klasie, dla rodziców i wczesnego dzieciństwa. Pozytywną dyscyplinę wdraża w swojej szkolnej pracy od 6 lat.

Od ponad 20 lat pracuje w szkole (podstawowej, dawnym gimnazjum i szkole średniej). Pracuje
z młodzieżą jako tutorka i mediator, prowadzi warsztaty, szkolenia, webinary i konsultacje indywidualne dla rodziców, dzieci i młodzieży oraz nauczycieli od żłobka do szkoły ponadpodstawowej. Założycielka i aktywna działaczka Stowarzyszenia „Rozwiń się Edukacja, Kultura, Sport” – realizuje projekty edukacyjne
i rozwojowe.

Realizuje projekty we współpracy z IBE, NGO, Instytutem Tutoringu. Aktywnie działa w grupie edukatorów i tutorów.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

Dzień I

 24 marca 2023 r.

godz. 9:00 – 16:00

Dzień II

21 kwietnia 2023 r.

godz. 9:00 – 16:00

MIEJSCE SZKOLENIA

Warszawa

Centrum Konferencyjne
Uniwersytetu SWPS
ul. Chodakowska 19/31

CENA SZKOLENIA

750 zł/os.

Cena obejmuje: 2 dni szkolenia, materiały szkoleniowe, konsultacje poszkoleniowe, zaświadczenie, serwis kawowy i lunch.

Fakturę wystawiamy i przesyłamy po pierwszym dniu szkolenia.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności ze względu na brak zatwierdzonego budżetu szkoleniowego prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty