Orzeczenia i opinie - interpretacja i dokumentacja ucznia ze SPE

Pakiet niezbędnych dokumentów

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 23.09.2024r.
Godz.: 19.00 – 20.30

Cele szkolenia:

 • zdobycie umiejętność analizy dokumentacji orzeczenia i opinii,
 • zdobycie umiejętność konstruowania dostosowań wymagań edukacyjnych, modyfikacji oraz ewaluacji dokumentów
  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna obowiązujące przepisy prawa,
 • zdobędzie umiejętność analizowania dokumentacji dziecka
  z orzeczeniem i opinią,
 • nauczy się  konstruować wszystkie obligatoryjne dokumenty
  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Adresaci szkolenia:  pedagodzy szkolni i specjalni, wszyscy zainteresowani nauczyciele,  inni specjaliści.

Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest swoistym wsparciem dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z opinią z PPP.  Jest to wsparcie w zakresie pomocy dziecku oraz konstruowania dokumentacji, modyfikacji i ewaluacja programów. W czasie webinaru zostaną przedstawione podstawy prawne oraz praktyczne wskazówki do pracy. Każdy uczestnik otrzyma pakiet gotowych wzorów dokumentów do modyfikacji.

 1. Obowiązujące przepisy prawa z zakresu organizacji kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 2. Dziecko z orzeczeniem, dziecko z opinią w placówce. Analiza dokumentacji.

 3. Różnice między opinią, orzeczeniem.

 4. Rodzaje dokumentów.

 5. Dokumentacja pomocy dla ucznia ze SPE.

 6. Praca zespołu – wsparcie dziecka ze SPE.

 7. Podsumowanie.

 

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia.

SZKOLENIE POPROWADZI

IPET WOPFU

Angelika Perdek-Chabinowska

Czynny zawodowo pedagog szkolny w szkole podstawowej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradca zawodowy, specjalista terapii pedagogicznej oraz trener metod efektywnego uczenia się. Na co dzień wspomaga pracę placówek w zakresie udzielana pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomaga również uczniom w pracy nad stresem czy asertywnością. 

Posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej m.in. jako nauczyciel przedmiotów administracyjnych oraz pracowni komunikacji interpersonalnej, prelegent w ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych, wykładowca na studiach podyplomowych dla nauczycieli.

Zajmuje się szkoleniami stacjonarnymi
i webinariami. Od lat prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych oraz kursy na kierowników
i wychowawców wycieczek.

Główne obszary tematyczne to pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dokumentacja pracy nauczyciela, techniki uczenia, autoprezentacja, nowoczesne metody nauczania, rozwijanie kompetencji kluczowych, TIK, elementy kodowania, kierunki polityki oświatowej, wsparcie ucznia ze SPE, metody wychowawcze w codziennej pracy nauczyciela.

 Jako trenerka stawia na aktywizację uczestników
i pragmatyzm, starając się przekazywać wiedzę, którą można wykorzystać w swojej pracy. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

23 września 2024 r.

godz. 19:00 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

130 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy 
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty