Dobrostan i zdrowie uczniów, czyli jak zadbać o jakość życia i poczucie bezpieczeństwa w szkole

Priorytet MEiN

Cele szkolenia:

 • uczestnicy wiedzą, jak wspierać uczniów na co dzień w zakresie zdrowia psychicznego.

Uczestnicy:

 • poznają strategie wzmacniania zdrowia psychicznego uczniów
  i zapobiegania sytuacjom, w których uczniowie nie czują się bezpiecznie,
 • nauczą się, jak kształtować postawę świadomego zarządzania sobą wśród uczniów,
 • wzmocnią kompetencje w zakresie kształtowania kompetencji emocjonalnych uczniów,
 • otrzymają pakiet strategii, dzięki którym uczniowie będą uczyli się kontrolować swoje emocje oraz przykłady ćwiczeń, dzięki którym nauczyciele będą mogli praktykować z uczniami uważność.
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Dzisiejsza rzeczywistość pobudza nauczycieli do ciągłego zadawania pytań:

 • Jak projektować przestrzeń rozwojową uczniów, by czuli się bezpiecznie? 
 • Jak wspomagać ich rozwój, by rozpoznawali i kontrolowali emocje?
 • Jak uczyć samoregulacji?
 • Jak wspierać w trudnych sytuacjach?
 • Jakie działania podejmować, by dbać o dobrostan ucznia?

Na te pytanie i wiele innych odpowiemy podczas szkolenia!

Program:

 1. Projektowanie przestrzeni, w której uczniowie będą czuli się bezpiecznie fizycznie i psychicznie.
 2. Znaczenie dobrostanu ucznia dla jego rozwoju poznawczego
  i emocjonalnego w kontekście wiedzy z zakresu neurobiologii.
 3. Kluczowe strategie wpływające na dobre samopoczucie uczniów możliwe do zastosowania w codziennym życiu szkolnym
  i domowym.
 4. Trudne i nieprzewidywalne sytuacje – jak sobie z nimi radzić?
 5. Czym karmić uczniowskie mózgi, by możliwie najlepiej funkcjonowały emocjonalnie i społecznie?
 6. Jak praktykowania z uczniami samoregulację? Jakie ćwiczenia stosować?
 7. Jak pomóc uczniom rozpoznać i nazwać emocje?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarne.
 • Czas trwania szkolenia – 3 -4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY