Elementy treningu zastępowania agresji
w szkołach – czyli jak radzić sobie z agresją
i autoagresją wśród uczniów

Rozwój umiejętności wychowawczych poprzez umiejętność przeprowadzania TZA

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 19.03.2024r.
Godz.: 17.00 – 20.00

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • dowiedzą się jakie mogą być przyczyny trudności w opanowaniu emocji i zachowań agresywnych oraz jak im zapobiegać,
 • zostaną wyposażeni w wiedzę potrzebną do przeprowadzenia kolejnych etapów TZA, w tym treningu wnioskowania moralnego,
 • wzmocnią swój warsztat wychowawczy.

Uczestnicy po szkoleniu:

 • wiedzą w jakich przypadkach stosować TZA,
 • potrafią przeprowadzić trening wnioskowania moralnego
  w grupie, z którą pracują,
 • znają etapy rozwoju moralnego swoich podopiecznych i potrafią wykorzystać tę wiedzę na rzecz ich wychowania.

Adresaci szkolenia: nauczyciele i specjaliści pracujący w szkołach podstawowych i średnich oraz rodzice borykający się z agresywnymi
 i autoagresywnymi zachowaniami swoich dzieci.

 

trening zastępowania agresji
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie prowadzi przez kolejne etapy treningu zastępowania agresji tak, by dorosły mógł wesprzeć młodego człowieka w rozwoju emocjonalnym i moralnym kształtując zdrowe wzorce zachowań w reakcjach na trudne emocje i w relacjach społecznych.

 

Program:

 1. Zachowania agresywne i autoagresywne – przyczyny i skutki. 
 2. Trening Zastępowania Agresji i jego elementy:
  – trening kontroli złości,
  – trening umiejętności społecznych i empatii,
  – trening wnioskowania moralnego.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia.

SZKOLENIE POPROWADZI

Marcelina Wnęk

Pedagog, terapeuta, promotor zdrowia, właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Win Your Life.

Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy
z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego
w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci
z Niepełnosprawnościami Sunsspace.

Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu
o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy.

 Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

19 marca 2024 r.

godz. 17:00 – 20:00

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

150 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty