Jak pracować z uczniami w klasie wielokulturowej, w kontekście migracji w związku z wojną na Ukrainie

Priorytet MEiN

Cele szkolenia:

 • zrozumiesz na czym polega szok kulturowy i nauczysz się skutecznie wspierać dzieci w procesie adaptacji,
 • będziesz umieć antycypować i zapobiegać potencjalnym konfliktom w grupie wielopoglądowej i mieszanej etnicznie,
 • dowiesz się jak emocjonalność dorosłych wpływa na kształtowanie się życiowych postaw i poglądów dzieci i jak świadomie kierować tymi procesami,
 • poznasz sposoby pracy grupowej sprzyjające harmonijnemu funkcjonowaniu grupy wielokulturowej,
 • będziesz wiedzieć jak organizować proces kształcenia i jakie dostosowania zastosować by wspomóc dziecko ukraińskie
  w procesie edukacji.
Praca z dziećmi z Ukrainy podczas zajęć w przedszkolu
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wojna i jej emocjonalne oraz organizacyjne skutki.
 2. Dziecko w traumie – symptomy i metody wsparcia.
 3. Klasa międzykulturowa – praca nad dynamiką grupy.
 4. Szok kulturowy i adaptacja dziecka migranckiego.
 5. Współpraca z rodzicami
 6. Dostosowania edukacyjne dla dzieci z Ukrainy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY