Pozytywna Dyscyplina w szkole
i przedszkolu – szkolenie bazowe

Szkolenie certyfikowane

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna filary Pozytywnej Dyscypliny
 • pozna komunikaty uprzejme i stanowcze jednocześnie oparte na wzajemnym szacunku
 • pozna swój styl liderski
 • ustali życiowe kompetencje uczniów jakie chce w nich rozwijać
  i wyzwania w pracy wychowawczej z jakimi się mierzy
 • dowie się jak rozpoznawać przekonania i przyczyny stojące za zachowaniami uczniów
 • pozna 4 błędne cele zachowania
 • zdobędzie wiedzę na temat działania mózgu w stresie
 • pozna sposoby wspierające samoregulację dorosłych i dzieci
 • dowie się co się kryje za zachowaniami dzieci, jak je rozkodowywać i reagować na przyczynę zachowania
 • dowie się jakie mogą być długofalowe skutki stosowania kar
  i nagród i czym je zastępować (poszukiwanie rozwiązań, logiczne i naturalne konsekwencje)
 • dowie się czym jest poczucie przynależności i znaczenia, i jak możemy wspierać realizację tej potrzeby szczególnie przy zachowaniach trudnych
 • zdobędzie wiedzę i umiejętności budowania skutecznej zachęty
 • dowie się jaka jest różnica pomiędzy zachętą a pochwałą
 • zdobędzie umiejętność budowania pytań pełnych ciekawości
 • pozna ponad 40 narzędzi PD.
Źródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

Spotkanie będzie prowadzone metoda warsztatową. Uczestnicy będą ćwiczyli poznane kompetencje, pracowali w mniejszych grupach. Pozytywna dyscyplina to wychowanie oparte na szacunku, zastępujące walkę – współpracą, znajdujące rozwiązania dobre dla wszystkich, akceptujące różnice w ludziach i ich sposobach myślenia, tak aby łączyć a nie dzielić. Jest zbiorem praktycznych umiejętności i narzędzi wspierających rodziców i nauczycieli.

Pozytywna dyscyplina uczy dzieci umiejętności społecznych
i emocjonalnych – wspiera w lepszym funkcjonowaniu w szkole, przedszkolu, domu rodzinnym i  życiu codziennym. Angażuje dzieci
w rozwiązywanie problemów z jednoczesnym rozumieniem potrzeb innych ludzi. Sięga swoimi korzeniami do psychologii A. Adlera i R. Dreicursa. Opiera się na budowaniu relacji, byciu stanowczym
i uprzejmym jednocześnie. Uczy podejmowania decyzji oraz poszukiwania rozwiązań. Działa w oparciu o zasady i reguły. Stwarza dzieciom warunki do bycia zaangażowanymi w proces wychowawczy
a nie jedynie biernymi jego odbiorcami. Nakierowana jest na współpracę, współdziałanie i wzajemny szacunek wszystkich członków grupy.

Program:

Moduł I – Pozytywne podejście. Jak być nauczycielem/opiekunem uprzejmym i stanowczym jednocześnie. 

 • Czym jest Pozytywna Dyscyplina? 
 • Jakie życiowe kompetencje kształtuje Pozytywna Dyscyplina u dzieci, a z jakimi wyzwaniami spotykamy się w placówkach.
 • Pozytywna Dyscyplina jako program rozwijania umiejętności społeczno-emocjonalnych u dzieci. 
 • Komunikacja życzliwa i stanowcza jednocześnie. 
 • Mój styl liderski i jego wpływ na uczniów i pracę.

Moduł II – Dlaczego dzieci się źle zachowują?

 

 • Co to jest mózg gadzi i jak wpływa na nasze zachowanie.
 • Metafora góry lodowej, czyli co kryje się za zachowaniem.
 • Czym jest poczucie przynależności i znaczenia.
 • Samoregulacja dzieci i dorosłych. 
 • Nazywanie emocji, komunikacja empatyczna.

Moduł III – Skutki kar i ich wpływ na długofalowe rezultaty pracy wychowawczej? 

 • Konsekwencja naturalna.
 • Konsekwencja logiczna.
 • Skupienie na rozwiązaniu jako jedyna alternatywa do kar.
 • Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami związanymi z zachowaniem dzieci w grupie. 
 • Rozwiązywanie konfliktów w grupie, jak uczyć dzieci samodzielności w tym obszarze.

Moduł IV – Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci 

 • Jak motywować by nie zniechęcać. 
 • Pochwały i zachęty.
 • Czym różni się zachęta od pochwał.
 • Pytania pełne ciekawości, pytania i polecenia.
 • Etykietowanie i jego wpływ na zachowania i motywację.
 • Nauczyciele pomagają nauczycielom.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarne.
 • Czas trwania szkolenia – 12 godziny zegarowych (każdy moduł 3 h).
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych (treści i narzędzia dostosowywane są do każdego etapu edukacyjnego).
 • Maksymalna ilość uczestników – 25 osób.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej/drukowanej.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY