Praktycznie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu

Pakiet niezbędnych dokumentów

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 07.10.2024r.
Godz.: 19.00 – 20.30

Cel szkolenia:

 • zdobycie umiejętności planowania i przydzielania odpowiednich form pomocy zgodnie z rozpoznanymi potrzebami dzieci
 • zdobycie umiejętności konstruowania i prowadzenia obligatoryjnej oraz pomocnej dokumentacji organizowania PPP

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna obowiązujące przepisy prawa dotyczące organizacji
  i dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w przedszkolu
 • zdobędzie umiejętność prowadzenia form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu
 • zdobędzie wiedzę na temat dokumentacji obowiązkowej
  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Adresaci szkolenia: wszyscy zainteresowani nauczyciele i specjaliści pracujący w przedszkolu. 

Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest wsparciem dla nauczycieli, pedagogów, specjalistów
w zakresie prowadzenia dokumentacji i zajęć z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

 1. Obowiązujące przepisy prawa.

 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – zadania nauczycieli
  i specjalistów w przedszkolu.

 3. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu
  – zajęcia rozwijające uzdolnienia;
  – zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
  – inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.

 4. Wsparcie rodziców.

 5. Praktyczne wskazówki do pracy. 

 6. Podsumowanie i sesja pytań.

 W materiałach szkoleniowych otrzymają Państwo m.in.:

 • kartę oceny efektywności zajęć,
 • przykładową procedurę udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu,
 • przekładowy program zajęć KK,
 • zbiór aktów prawnych regulujących pracę w przedszkolu,
 • kartę PPP, 
 • wzór IPET, 
 • wzór WOPFU. 


Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

IPET WOPFU

Angelika Perdek-Chabinowska

Czynny zawodowo pedagog szkolny i specjalny
w szkole podstawowej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradca zawodowy, specjalista terapii pedagogicznej oraz trener metod efektywnego uczenia się. Na co dzień wspomaga pracę placówek w zakresie udzielana pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomaga również uczniom w pracy nad stresem czy asertywnością. 

Posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej m.in. jako nauczyciel przedmiotów administracyjnych oraz pracowni komunikacji interpersonalnej, prelegent w ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych, wykładowca na studiach podyplomowych dla nauczycieli.

Zajmuje się szkoleniami stacjonarnymi
i webinariami. Od lat prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych oraz kursy na kierowników
i wychowawców wycieczek.

Główne obszary tematyczne to pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dokumentacja pracy nauczyciela, techniki uczenia, autoprezentacja, nowoczesne metody nauczania, rozwijanie kompetencji kluczowych, TIK, elementy kodowania, kierunki polityki oświatowej, wsparcie ucznia ze SPE, metody wychowawcze w codziennej pracy nauczyciela.

 Jako trenerka stawia na aktywizację uczestników
i pragmatyzm, starając się przekazywać wiedzę, którą można wykorzystać w swojej pracy. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

07 października 2024 r.

godz. 19:00 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

130 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty