Mentor - zadania i obowiązki
Jaka jest rola mentora w awansie zawodowym?

Nowa funkcja w szkole/przedszkolu

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 12.03.2024.
Godz.: 18.00 – 20.15

        Każdy z uczestników otrzyma pakiet gotowych rozwiązań na start, co bez wątpienia ułatwi poruszanie się w nowych przepisach i zadaniach. 

     Każdy uczestnik szkolenia będzie mógł skorzystać –
w dowolnym czasie – z  bezpłatnej konsultacji poszkoleniowej
z ekspertem MEiN do spraw awansu.

Cele szkolenia:

  • Omówienie nowych regulacji prawnych w zakresie awansu zawodowego nauczyciela, które obowiązują od 1 września 2022r.
  • Omówienie obowiązków mentora związanych z awansem nauczycieli początkujących.
  • Zapoznanie z niezbędnymi wzorami dokumentów.

Adresaci szkolenia: nauczyciele pełniący funkcję mentora, wszystkie osoby zainteresowane tematyką.

mentor - zadania i obowiązki
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Ustawa z 5 sierpnia 2022 r, wprowadziła nową funkcję, którą mogą pełnić nauczyciele. Szkolenie ma pomóc obecnym i przyszłym mentorom
w wykonywaniu swoich zadań, w tym również w napisaniu opinii
o zajęciach (nowy obowiązek komisji powoływanej przez dyrektora szkoły dla nauczycieli poczatkujących),  jak również nauczycielom mianowanym, którzy ubiegają się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

 

Program:

  1. Procedura awansu zawodowego nauczyciela od 1 września 2022 r.
  2. Funkcja i wynagrodzenie mentora w obowiązujących od 1 września 2022 r. przepisach prawnych.
  3. Omownie zadań mentora, wynikających z obowiązujących przepisów.
  4. Mentor w komisji opiniującej lekcję nauczyciela początkującego – co należy do jego zadań?
  5. Mini warsztat: Jak napisać dobrą opinię o zajęciach, prowadzonych w ramach awansu zawodowego nauczyciela początkującego?
  6. Sesja pytań i odpowiedzi.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClikMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Awans zawowody

Sylwia Łukasik-Gębska

Doktor nauk humanistycznych,  ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli, ekspert ORE, metodyk nauczania, trener II stopnia, coach ICF/ACC.

Od ponad 10 lat pracuje jako ekspert
w komisjach  ministerialnych, kuratoryjnych
i samorządowych. Staż prawniczy odbyła w MEiN,
w Departamencie Prawa Oświatowego. 

Współtwórczyni i realizatorka projektów rozwojowych skierowanych do nauczycieli, dyrektorów szkół oraz programów realizowanych
w ramach projektów unijnych.

 Współpracuje z uczelniami i organizacjami edukacyjnymi w ramach realizacji działań edukacyjnych m.in. Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, Uniwersytetem Jagiellońskim, Wyższą Szkołą Bankową, Wyższą Szkołą Humanitas, ORE, MSCDN, TEB Edukacja, Fundacją Innowacja
i Wiedza.

 Autorka publikacji naukowych i metodycznych
oraz programów szkoleniowych.  Specjalizuje się
w tematyczne związanej z prawem oświatowym,  reformowaniem polskiego systemu oświaty, metodyce efektywnego nauczania
i uczenia się oraz kompetencjach kluczowych obecnych w polskich i europejskich dokumentach programowych.  Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych z Metod efektywnego uczenia się
i tworzenia prac projektowych, Metodyki nauczania, Współczesnych problemów edukacji oraz na studiach podyplomowych z Zarządzania oświatą.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

12 marca 2024 r.

godz. 18:00 – 20:15

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

200 zł/os. 

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy 
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty