Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela
- nowe regulacje prawne
- Kto? Co? Kiedy?
nowe i stare zasady

Pakiet gotowych rozwiązań i niezbędnych dokumentów

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 09.10.2023.
Godz.: 9.00 – 11.15

Celem niniejszego szkolenia jest  omówienie  zmian w przepisach regulujących sposób prowadzenia i dokumentowania awansu zawodowego nauczyciela na zasadach obowiązujących od 1 września 2022 r.  z uwzględnieniem aktualnych zmian w tym zakresie.

Każdy  z uczestników otrzyma pakiet gotowych rozwiązań na start, co bez wątpienia ułatwi Dyrektorom i Nauczycielom poruszanie się 
w nowych zmianach.
Każdy uczestnik szkolenia będzie mógł skorzystać – w dowolnym czasie – z  bezpłatnej  konsultacji poszkoleniowej z ekspertem MEiN do spraw awansu. 

  Celem szkolenia jest:

 • Omówienie nowych regulacji prawnych w zakresie awansu zawodowego nauczyciela, które obowiązują od 1 września 2022r.
 • Omówienie zadań towarzyszących ścieżce awansu zawodowego.
 • Omówienie szczegółowego trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela obowiązującego od 1 września 2022r.
 • Omówienie kryteriów szczegółowych i dodatkowych oceny pracy nauczyciela.
 • Omówienie obowiązków dyrektora szkoły związanych
  z awansem zawodowym i oceną pracy nauczyciela.
 • Omówienie trybu odwoławczego.
 • Zapoznanie z wzorami dokumentów.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, przedstawiciele JST, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Stres a wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela
Źródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

 • Jakie zmiany w awansie zawodowym nauczyciela pojawiły się po nowelizacji Kary Nauczyciela?
 • Jak wygląda ścieżka awansu zawodowego nauczycieli po
  1 września 2022r.?
 • Kogo obejmą przepisy przejściowe?
 • Jakie są różnice w realizacji ścieżki awansu zawodowego na starych i nowych zasadach?
 • Na jakich zasadach otrzymają kolejne stopnie awansu nauczyciele, którzy w dniu 1 września 2022 r. byli w trakcie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego?
 • Jakie zadania ma do wykonania nauczyciel w ramach przygotowania do zawodu i kto może go odbyć w skróconym czasie?
 • Jakie warunki muszą spełniać nauczyciele, żeby uzyskać kolejne stopnie awansu?
 • Czy mentor to synonimiczne określenie opiekuna stażu, czy nowa oświatowa funkcja i kto może ją pełnić?
 • Jak zmiany w awansie zawodowym nauczycieli wpływają na zasady zatrudniania nauczycieli?
 • Jakie wymagania formalne towarzyszą ścieżce awansu zawodowego, które musi spełnić dyrektor i nauczyciel?
 • Jak przebiega szczegółowy tryb oceny pracy nauczyciela od 1 września 2022r.?
 • Jakie są kryteria dokonywania oceny pracy nauczycieli?
  Na jakich zasadach odbywa się procedura postępowania odwoławczego?
 • W jaki sposób nauczyciel jest zobowiązany wypełniać kryteria szczegółowe i dodatkowe?
 • W jakiś sposób ustalić ocenę pracy nauczyciela?
 • Jakie wzory dokumentów obowiązują i jak należy je wypełnić?
 • Jakie znaczenie ma ocena pracy w procedurze awansu zawodowego nauczyciela?
 • Jakie są dla nauczyciela skutki negatywnej oceny pracy?

Program:

          I. Zmiany w awansie zawodowym i formach zatrudnienia

 • Nowa ścieżka awansu zawodowego, w tym obowiązkowe przygotowanie do zawodu.
 • Kto i w jakim stopniu zostanie objęty przepisami przejściowymi
 • Przepisy przejściowe dla nauczycieli kontraktowych, którzy ubiegają się o stopień nauczyciela mianowanego
 • Różnice pomiędzy stara a nową formą uzyskiwania stopnia nauczyciela mianowanego 
 • Przepisy przejściowe – nauczyciel dyplomowany
 • Awans zawodowy dyrektora szkoły
 • Obligatoryjna ocena pracy dla nauczycieli w trakcie awansu zawodowego.
 • Warunki nadania nauczycielowi stopnia awansu nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.
 • Skutki negatywnej oceny komisji ds. awansu zawodowego.
 • Komisje egzaminacyjne i komisje kwalifikacyjne – co się zmieni?
 • Zadania mentora.
 • Jak zmiany w awansie zawodowym nauczycieli wpłyną na zasady zatrudniania nauczycieli?
 • Warunki wypłacenia świadczenia na start.

          II. Obowiązkowe lekcje otwarte w szkole

 • Gdy przyjemność staje się obowiązkiem, czyli lekcje otwarte
  w awansie zawodowym jako element rozmowy egzaminacyjnej
  i kwalifikacyjnej.

  III. Nowe regulacje prawne w ocenie pracy.
 • Nowe regulacje prawne dotyczące oceny pracy.

 • Kryteria szczegółowe i dodatkowe dokonywania oceny pracy nauczyciela.

 • Ustalenie oceny pracy nauczyciela.

 • Sprawdzone arkusze oceny pracy nauczyciela.

 • Szczegółowy tryb postepowania odwoławczego.

 • Opinia o lekcji – co powinna zawierać?

 • Dokumentacja w ocenie pracy nauczyciela.

         IV. Panel podsumowujący.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Awans zawowody

Sylwia Łukasik-Gębska

Doktor nauk humanistycznych,  ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli, ekspert ORE, metodyk nauczania, trener II stopnia, coach ICF/ACC.

Od ponad 10 lat pracuje jako ekspert
w komisjach  ministerialnych, kuratoryjnych
i samorządowych. Staż prawniczy odbyła w MEiN,
w Departamencie Prawa Oświatowego. 

Współtwórczyni i realizatorka projektów rozwojowych skierowanych do nauczycieli, dyrektorów szkół oraz programów realizowanych
w ramach projektów unijnych.

 Współpracuje z uczelniami i organizacjami edukacyjnymi w ramach realizacji działań edukacyjnych m.in. Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, Uniwersytetem Jagiellońskim, Wyższą Szkołą Bankową, Wyższą Szkołą Humanitas, ORE, MSCDN, TEB Edukacja, Fundacją Innowacja
i Wiedza.

 Autorka publikacji naukowych i metodycznych
oraz programów szkoleniowych.  Specjalizuje się
w tematyczne związanej z prawem oświatowym,  reformowaniem polskiego systemu oświaty, metodyce efektywnego nauczania
i uczenia się oraz kompetencjach kluczowych obecnych w polskich i europejskich dokumentach programowych.  Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych z Metod efektywnego uczenia się
i tworzenia prac projektowych, Metodyki nauczania, Współczesnych problemów edukacji oraz na studiach podyplomowych z Zarządzania oświatą.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

09 października 2023 r.

godz. 9:00 – 11:15

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

260 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty