Program profilaktyczno-wychowawczy - praktyczne wskazówki do sporządzenia

Przykładowy wzór programu

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 09.09.2024.
Godz.: 19.00 – 20.30

Cele szkolenia:

 • nabycie umiejętności tworzenia narzędzi poprzedzających sporządzenie programu profilaktyczno-wychowawczego,
 • nabycie umiejętności konstruowania wskazanej dokumentacji zgodnie z potrzebami placówki.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna obowiązujące przepisy prawa,
 • zdobędzie umiejętność konstruowania programu profilaktyczno-wychowawczego,
 • zdobędzie umiejętności tworzenia narzędzi poprzedzających sporządzenie programu profilaktyczno-wychowawczego.

Adresaci szkolenia: wszyscy zainteresowani nauczyciele, pedagodzy szkolni i specjalni, psycholodzy i inni specjaliści.

Pomoc p-p - IPRT, WOPFU
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest swoistym wsparciem dla nauczycieli i pedagogów
w zakresie konstruowania programu profilaktyczno-wychowawczego. Jest to obowiązkowy dokument, który należy sporządzić do 30 września. Na spotkaniu zostaną omówione najczęściej popełniane błędy przy pracy zespołu oraz przedstawione wskazówki jak ich uniknąć. Każdy uczestnik zostanie zaopatrzony w niezbędną wiedzę i materiały do wykorzystania w pracy.  

 1. Obowiązujące przepisy prawa.
 2. Podstawy tworzenia programu profilaktyczno-wychowawczego.
 3. Co powinien zawierać program?
 4. Praktyczne wskazówki do pracy. 
 5. Zadania i obowiązki nauczycieli.
 6. Obowiązujące terminy, pomocne narzędzia. 
 7. Podsumowanie i panel dyskusyjny.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia.

SZKOLENIE POPROWADZI

IPET WOPFU

Angelika Perdek-Chabinowska

Czynny zawodowo pedagog szkolny i specjalny w szkole podstawowej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradca zawodowy, specjalista terapii pedagogicznej oraz trener metod efektywnego uczenia się. Na co dzień wspomaga pracę placówek w zakresie udzielana pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomaga również uczniom w pracy nad stresem czy asertywnością. 

Posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej m.in. jako nauczyciel przedmiotów administracyjnych oraz pracowni komunikacji interpersonalnej, prelegent w ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych, wykładowca na studiach podyplomowych dla nauczycieli.

Zajmuje się szkoleniami stacjonarnymi
i webinariami. Od lat prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych oraz kursy na kierowników
i wychowawców wycieczek.

Główne obszary tematyczne to pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dokumentacja pracy nauczyciela, techniki uczenia, autoprezentacja, nowoczesne metody nauczania, rozwijanie kompetencji kluczowych, TIK, elementy kodowania, kierunki polityki oświatowej, wsparcie ucznia ze SPE, metody wychowawcze w codziennej pracy nauczyciela.

 Jako trenerka stawia na aktywizację uczestników
i pragmatyzm, starając się przekazywać wiedzę, którą można wykorzystać w swojej pracy. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

09 września 2024 r.

godz. 19:00 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

130 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty