Profilaktyka i promocja zdrowia
w placówce oświatowej

Rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw oraz kompetencji kluczowych z zakresu edukacji zdrowotnej

Cele szkolenia:

 • wyjaśnienie zależności pomiędzy zdrowiem fizycznym
   a zdrowiem psychicznym,
 • pokazanie znaczenia edukacji zdrowotnej w szkole,
 • przypomnienie edukacji zdrowotnej w podstawie programowej,
 • zachęcenie do działań promujących zdrowie,
 • rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw oraz kompetencji kluczowych w zakresie edukacji zdrowotnej.
Profilaktyka i promocja zdrowie
Źródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

Część merytoryczna:

 1. Umożliwienie uczniom dostępu do produktów i napojów
  o najwyższych walorach zdrowotnych oraz właściwa organizacja posiłków.
 2. Podejmowanie działań w zakresie edukacji żywieniowej, jako elementu edukacji zdrowotnej.
 3. Wspólne drugie śniadanie w szkole.
 4. Szkoły Promujące Zdrowie.
 5. Odpowiednia aktywność fizyczna.
 6. Umiejętność radzenia sobie ze stresem.
 7. Zdrowie psychiczne, jak o nie dbać.
 8. Bezpieczeństwo i higiena.

Część praktyczna:

 

 1. Wykaz aktów prawnych.
 2. Polecenie literatury.
 3. Polecenie tematycznych stron internetowych.
 4. Wypracowanie praktycznych rozwiązań.
 5. Opracowanie scenariuszy zajęć.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY