Pozytywna Dyscyplina w przedszkolu - warsztaty wprowadzające

Zapoznanie nauczycieli i rodziców z głównymi założeniami Pozytywnej Dyscypliny

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna filary Pozytywnej Dyscypliny,
 • pozna komunikaty uprzejme i stanowcze jednocześnie oparte na wzajemnym szacunku,
 • zdobędzie wiedzę na temat działania mózgu w stresie,
 • pozna sposoby wspierające samoregulację dorosłych i dzieci,
 • dowie się co się kryje za zachowaniami dzieci, jak je rozkodowywać i reagować na przyczynę zachowania.

Spotkanie będzie prowadzone metoda warsztatową. Uczestnicy będą ćwiczyli poznane kompetencje, pracowali w mniejszych grupach.

Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Pozytywna Dyscyplina to wychowanie oparte na szacunku, zastępujące walkę – współpracą, znajdujące rozwiązania dobre dla wszystkich, akceptujące różnice w ludziach i ich sposobach myślenia, tak aby łączyć a nie dzielić. Jest zbiorem praktycznych umiejętności i narzędzi wspierających rodziców i nauczycieli .
Pozytywna Dyscyplina uczy dzieci umiejętności społecznych
i emocjonalnych – wspiera w lepszym funkcjonowaniu w szkole, przedszkolu domu rodzinnym i życiu codziennym. Angażuje dzieci
w rozwiązywanie problemów z jednoczesnym rozumieniem potrzeb innych ludzi. Sięga swoimi korzeniami do psychologii A. Adlera i R. Dreicursa. Opiera się na budowaniu relacji, byciu stanowczym
i uprzejmym jednocześnie. Uczy podejmowania decyzji oraz poszukiwania rozwiązań. Działa w oparciu o zasady i reguły. Stwarza dzieciom warunki do bycia zaangażowanymi w proces wychowawczy
a nie jedynie biernymi jego odbiorcami. Nakierowana jest na współpracę, współdziałanie i wzajemny szacunek wszystkich członków grupy, rodziny.

 1. Filary Pozytywnej Dyscypliny.
 2. Życiowe kompetencje – czyli wychowawczy GPS.
 3. Style liderskie/style wychowawcze (rodzic, nauczyciel).
 4. Komunikacja uprzejma i stanowcza jednocześnie oparta na szacunku.
 5. Mózg jak na dłoni – zrozumieć działanie mózgu.
 6. Emocje i samoregulacja dorosłych i dzieci.
 7. Góra lodowa zachowania – czyli co się kryje za zachowaniami. Jak skutecznie reagować na potrzeby, problemy kryjące się pod zachowaniami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarne.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Maksymalna ilość uczestników – 25 osób.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli i rodziców przedszkolaków.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY