Pomóż mi się skoncentrować
– zabawy i ćwiczenia rozwijające
koncentrację i uwagę przedszkolaków

Propozycje zabaw i ćwiczeń

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 18.03.2024.
Godz.: 18.00 – 20.30

Cel szkolenia:

  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o propozycje efektywnych ćwiczeń rozwijających koncentrację uwagi przedszkolaków.

Uczestnicy podczas szkolenia:

  • dowiedzą się, od czego zależy umiejętność koncentracji uwagi,
  • poznają zasadę 3R do zastosowania w pracy z dziećmi
      z deficytem uwagi,
  • otrzymają propozycje zabaw i ćwiczeń rozwijających koncentrację i uwagę przedszkolaków.

Adresaci szkolenia: nauczyciele edukacji przedszkolnej, nauczyciele wspomagający, pedagodzy, psychologowie, terapeuci i inni specjaliści.

koncentracja u dzieci
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

1. Definicja uwagi.

2. Neurobiologia, a koncentracja uwagi.

3. Czynniki warunkujące umiejętność koncentracji uwagi.

4. Zaburzenia koncentracji uwagi jako czynnik ryzyka niepowodzeń edukacyjnych.

5. Stosowanie zasady 3R u dzieci z deficytem uwagi.

6. Zabawy i ćwiczenia rozwijające koncentrację i uwagę przedszkolaków:

  • paluszkowe,
  • motoryki małej i dużej, 
  • poszerzające pole widzenia,
  • z elementami jogi i mindfulness.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Marlena Marszałek

Czynny nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego a wcześniej przedszkolnego, oligofrenopedagog
i terapeuta pedagogiczny. Certyfikowany trener rozwoju kreatywności, trener dziecka z zaburzoną koncentracją i uwagą, trener kompetencji miękkich oraz tutor przedszkolny.

Zwolenniczka idei „lifelong learning”. W ramach wyznawanej zasady „Rewolucje nie czekają na ustawy. Wyłaniają się z działań ludzi, od dołu”, wzbogaca procesy edukacyjne o nowoczesne
i innowacyjne rozwiązania oraz autorskie pomysły.

Pasjonatka kreatywnego myślenia i psychologii pozytywnej. Chętnie dzieli się wiedzą
i doświadczeniem zawodowym podczas prowadzonych szkoleń dla nauczycieli edukacji przedszkolnej.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

18 marca 2024 r.

godz. 18:00 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

120 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności ze względu na brak budżetu szkoleniowego prosimy
 o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty