Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli
moduł III

Gdy metoda kija i marchewki zawodzi

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 21.05.2024.
Godz.: 18.00 – 20.15

Cel szkolenia:

 • zdobycie wiedzy i narzędzi do skuteczniejszej i empatycznej komunikacji i współpracy z dziećmi w przedszkolu i szkole, bez konieczności stosowania kar i nagród.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna długofalowe skutki stosowania kar i nagród,
 • zdobędzie narzędzia do skuteczniejszej, bardziej empatycznej
  i asertywnej komunikacji z dziećmi, zamiast kar i nagród,
 • nauczy się odróżniać kary od konsekwencji naturalnych oraz stosować podejście oparte na koncentracji na rozwiązaniach.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele wspomagający, specjaliści pracujący z dziećmi, rodzice i wszyscy zainteresowani.

Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawowe założenia metody Pozytywnej Dyscypliny – przypomnienie.
 2. O karach i ich skuteczności oraz wpływie na kształtowanie poszczególnych umiejętności społecznych w krótszym i dłuższym okresie czasu.
  – Czym są kary, jak działają i jak wpływają na kształtowanie kompetencji życiowych u dzieci? – ćwiczenie
  – Czym się różnią od konsekwencji – ćwiczenie
 3. Konsekwencja logiczna i konsekwencja naturalna. Koncentracja
  na rozwiązaniach.
  – Czym są konsekwencje logiczne i naturalne?
  – Koncentracja na rozwiązaniach jako alternatywa dla kar.
 4. Konsekwencje stosowania systemu nagród.
  – Wpływ nagród na zachowania u dzieci.
  – Zasadność stosowania systemów / tablic motywacyjnych.

Organizujemy cykl 4 spotkań z Pozytywnej Dyscypliny dla nauczycieli, pozwalający poznać i przepracować wszystkie moduły PD. Jeśli chcesz uczestniczyć we wszystkich webinarach
w promocyjnej cenie 380 zł zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszenia pod poniższym linkiem:
Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia.

SZKOLENIE POPROWADZI

Olga Pośpiech

Pedagog, trener, edukator Pozytywnej Dyscypliny dla nauczycieli przedszkolnych i szkolnych oraz rodziców. Absolwentka rocznego kursu nt. pedagogiki Marii Montessori dla przedszkoli, organizowanego przez Polski Instytut Montessori
w Warszawie. Ukończyła liczne kursy i szkolenia
z zakresu pedagogiki, psychologii, komunikacji
i rozwoju osobistego.

Wiedzę i doświadczenie zdobywała, pełniąc przez
6 lat obowiązki dyrektora Niepublicznego Przedszkola Neo Montessori Kids w Częstochowie.

Prywatnie mama dwóch chłopców w wieku szkolnym, praktykująca Pozytywną Dyscyplinę
od ponad 6 lat.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

21 maja 2024 r.

godz. 18:00 – 20:15

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

120 zł/os.

Zapisz się na cykl 4 spotkań w cenie
380 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy 
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności ze względu na brak budżetu szkoleniowego prosimy
o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty