Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli
przedszkoli i klas 1-3
- cykl 4 webinarów

Czy dyscyplina może być pozytywna? Oczywiście, że tak!

Miejsce/Rodzaj: online

Daty webinarów na żywo:
I moduł - 17.04.2024
II moduł - 23.04.2024
III moduł - 07.05.2024
IV moduł - 14.05.2024

Godz.: 18.00 – 20.15

Cele szkolenia:

 • zdobycie narzędzi i pomysłów, pomocnych w radzeniu sobie
  z takimi trudnościami wychowawczymi jak m.in.: brak współpracy, agresja słowna i fizyczna, zniechęcenie, napady złości, konflikty rówieśnicze,
 • zdobycie wiedzy i narzędzi do skuteczniejszej i empatycznej komunikacji i współpracy z dziećmi w przedszkolach i szkołach, bez konieczności stosowania kar i nagród,
 • zdobycie wiedzy i narzędzi do wspierania dzieci w trudnych momentach,
 • podkreślenie znaczenia zadbania o siebie w pierwszej kolejności, by potem móc zatroszczyć się o innych,
 • zdobycie narzędzi i pomysłów, które będą wspierać dzieci
  i pomagać im w budowaniu ich poczucia własnej wartości.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna główne założenia Pozytywnej Dyscypliny,
 • zdobędzie narzędzia do skuteczniejszej, bardziej empatycznej
  i asertywnej komunikacji z dziećmi,
 • nauczy się konstruować komunikaty – pełne szacunku, empatyczne, wyrozumiałe i stanowcze jednocześnie,
 • pozna długofalowe skutki stosowania kar i nagród,
 • nauczy się odróżniać kary od konsekwencji naturalnych oraz stosować podejście oparte na koncentracji na rozwiązaniach,
 • pozna rolę wspierającej postawy i komunikatów budujących poczucie własnej wartości u dzieci.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy i nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, nauczyciele wspomagający, specjaliści pracujący
z dziećmi, rodzice i wszyscy zainteresowani.

Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

I Moduł – Nauczyciel asertywny – uprzejmy i stanowczy jednocześnie.

 1. Podstawowe założenia metody Pozytywnej Dyscypliny:
  – geneza,
  – założenia,
  – fundamenty. 
 2. Tworzenie listy kompetencji życiowych i umiejętności społecznych kontra wyzwania ze strony dzieci. Rola modelowania dorosłego
  i relacji z dzieckiem.
 3. Empatyczna komunikacja.
  – Czym jest empatia i jak ją okazywać? – ćwiczenia i przykłady komunikatów.
 4. Zadawanie pytań zamiast wydawania poleceń.
  – Jak zadawać pytania zachęcające do współpracy? – ćwiczenia
  i przykłady komunikatów.
 5. Nauczyciel uprzejmy i stanowczy jednocześnie.
  – Kim jest nauczyciel uprzejmy i stanowczy w tym samym czasie?
  – Jak budować asertywne komunikaty? – ćwiczenia i przykłady komunikatów.

II Moduł – Niegrzeczne dzieci nie istnieją!

 

 1. Podstawowe założenia metody Pozytywnej Dyscypliny – przypomnienie.
 2. O złości i frustracji. Jak zadbać o siebie i jak zadbać o uczniów?
  – Złość – czym jest, jak ją wyrażać?
  – Jak budowa mózgu wpływa na wybuchy złości?
  – Podkreślenie roli dbania o siebie – ćwiczenie.
 3. Przyczyny niewłaściwych zachowań.
  – Czym jest koło złości i pozytywna przerwa?
  – Metafora góry lodowej – zachowanie i jego przyczyny.
 4. Błędne strategie uzyskiwania przynależności
  – Potrzeba przynależności i znaczenia – ćwiczenie.
  – Narzędzie „4P pomyłek”.
  – 4 błędne strategie uzyskiwania przynależności.
  – Przykłady wspierających działań i komunikatów.

III Moduł – Gdy metoda kija i marchewki zawodzi.

 1. Podstawowe założenia metody Pozytywnej Dyscypliny – przypomnienie.
 2. O karach i ich skuteczności oraz wpływie na kształtowanie poszczególnych umiejętności społecznych w krótszym i dłuższym okresie czasu.
  – Czym są kary, jak działają i jak wpływają na kształtowanie kompetencji życiowych u dzieci? – ćwiczenie
  – Czym się różnią od konsekwencji – ćwiczenie
 3. Konsekwencja logiczna i konsekwencja naturalna. Koncentracja
  na rozwiązaniach.
  – Czym są konsekwencje logiczne i naturalne?
  – Koncentracja na rozwiązaniach jako alternatywa dla kar.
 4. Konsekwencje stosowania systemu nagród.
  – Wpływ nagród na zachowania u dzieci.
  – Zasadność stosowania systemów / tablic motywacyjnych.

IV Moduł – Dodaj mi skrzydeł ! O słowach, które mają moc.

 

 1. Podstawowe założenia metody Pozytywnej Dyscypliny – przypomnienie.
 2. Czym różni się pochwała od zachęty?
  – Różnice między pochwałą a zachętą – ćwiczenie.
 3. Jak budować komunikaty zachęcające, zamiast zniechęcających?
  – Przykłady wspierających i zniechęcających komunikatów – ćwiczenie.
 4. Podejście „błędy okazją do nauki”.
 5. Koncentracja na rozwiązaniach i narzędzie „4P rozwiązań”.
 6. Pytania pełne ciekawości – ćwiczenia i przykłady.
 7. Podsumowanie cyklu spotkań – sesja Q&A.

 

 

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagrania webinarów i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed każdym szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Olga Pośpiech

Pedagog, trener, edukator Pozytywnej Dyscypliny dla nauczycieli przedszkolnych i szkolnych oraz rodziców. Absolwentka rocznego kursu nt. pedagogiki Marii Montessori dla przedszkoli, organizowanego przez Polski Instytut Montessori
w Warszawie. Ukończyła liczne kursy i szkolenia
z zakresu pedagogiki, psychologii, komunikacji
i rozwoju osobistego.

Wiedzę i doświadczenie zdobywała, pełniąc przez
6 lat obowiązki dyrektora Niepublicznego Przedszkola Neo Montessori Kids w Częstochowie.

Prywatnie mama dwóch chłopców w wieku szkolnym, praktykująca Pozytywną Dyscyplinę
od ponad 4 lat.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

I moduł – 17 kwietnia 2024 r. 

II moduł – 23 kwietnia 2024 r.

III moduł –  07 maja 2024 r.

IV moduł – 14 maja  2024 r.

godz. 18:00 – 20:15

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

380 zł/os.

cena obejmuje 4 webinary

Płatność po pierwszym webinarze – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy 
i przesyłamy do Państwa drogą mailową.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności
ze względu na brak budżetu szkoleniowego prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty