Z gry do klasy, czyli jak wprowadzić mechanizmy grywalizacyjne
i gamifikacyjne na zajęcia

Grywalizacja i gamifikacja na różnych przedmiotach

Cel szkolenia:

 • zapoznanie z mechanizmami gamifikacji i grywalizacji na różnych przedmiotach i etapach edukacyjnych.

Po szkoleniu uczestnik:

 • wprowadzi na podstawie pomysłów ze szkolenia na swoje zajęcia elementy grywalizacji i gamifikacji,
 • będzie wiedział jak pracować z uczniami w oparciu o model lekcji odwróconej.
gamifikacja w edukacji
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Gamifikacja i grywalizacja – założenia metodyczne.
 2. Budowanie koncepcji lekcji w oparciu o mechanizmy grywalizacji
  i gamifikacji – pomysły i narzędzia.
 3. Mechanizmy grywalizacji i gamifikacji w pracy metodą lekcji odwróconej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY