Depresja - jak ją rozpoznać i jak pomóc dzieciom/młodzieży

Depresja - jak ją rozpoznać i jak pomóc dzieciom/młodzieży

Celem szkolenia jest uświadomienie nauczycielom, czym jest depresja, jak rozpoznać pierwsze symptomy mogące świadczyć o tej chorobie u ucznia oraz jak umiejętnie zareagować w przypadku podejrzenia depresji u młodego człowieka.
Nauczyciele poznają również właściwe reakcje po zaobserwowaniu tendencji samobójczych oraz po próbie samobójczej ucznia.

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele szkół podstawowych klas 4-8
i ponadpodstawowych oraz osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy na temat depresji u dzieci i dorosłych

Kryzys psychiczny
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Bez energii, osamotnieni, pełni obaw o przyszłość – tak w badaniach swój stan w czasie pandemii opisują nastolatki. Z powodu izolacji cierpią też młodsze dzieci, a rodziców nęka narastający lęk o przyszłość.

 1. Objawy depresji u młodych ludzi.
 2. Jak pandemia wpłynęła na stan emocjonalny uczniów.
 3. Wpływ choroby ucznia na jego funkcjonowanie w szkole.
 4. Fakty i mity o depresji.
 5. Właściwe reakcje nauczyciela, kiedy podejrzewa depresję u ucznia.
 6. Świadomość, jak pobyt dziecka w szkole może wspierać lub utrudniać leczenie depresji.
 7. Zachowania ucznia wskazujące na zamiary samobójcze.
 8. Reakcje nauczyciela po zaobserwowaniu tendencji samobójczych lub po próbie samobójczej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty i materiały szkoleniowe w formie online.
 • Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY