Agresja, złość, lęk - praca z dziećmi z zaburzeniami zachowania

Profilaktyka zachowań agresywnych w grupie

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 06.06.2024.
Godz.: 17.30 – 20.30

Cele szkolenia:

 • poznanie niektórych przyczyn zachowań trudnych
  i agresywnych u młodszych dzieci,
 • poznanie sposobów i metod pozwalających na skuteczną pracę z dzieckiem, które przejawia zachowania agresywne i lękowe,
 • poznanie sposobów współpracy z rodzicami dzieci
  o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Uczestnik po szkoleniu:

 • potrafi samodzielnie lub w zespole nauczycieli zdiagnozować przyczyny niektórych zachowań agresywnych i lękowych u dzieci,
 • zna psychologiczne koncepcje dotyczące agresji i lęku u dzieci,
 • potrafi wykorzystać zaproponowane rozwiązania w praktyce,
 • zna metody i formy profilaktyki rozwoju obszaru emocjonalno – społecznego u dzieci, 
 • zna sposoby i formy działania pomocne w niwelowaniu zachowań agresywnych i lękowych u dzieci.

Adresaci szkolenia: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, specjaliści pracujący z dziećmi, osoby zainteresowane tematyką.

 

Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, którzy w swojej codziennej pracy spotykają się z przejawami zachowań agresywnych i lękowych u dzieci.
Udział w szkoleniu pozwoli nauczycielom prawidłowo diagnozować potrzeby dzieci, adekwatnie na nie odpowiadać oraz wdrażać programy profilaktyczne w grupach przedszkolnych i klasach.
Nauczyciele otrzymają również informacje o tym, z kim warto (i trzeba) współpracować, by praca z dzieckiem przejawiającym trudne zachowania była bardziej efektywna. Szkolenie zawiera również elementy dobrych praktyk z doświadczeń w prowadzeniu grup przedszkolnych.

Program:

 1. Czym jest agresja, złość i lęk?
 2. Jak rozpoznać potrzeby dziecka w tym zakresie?
 3. Sposoby postępowania (krótko- i długofalowe) z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne i lękowe.
 4. Wsparcie dziecka i nauczyciela w placówce (dyrektor, inni nauczyciele) oraz poza nią (specjaliści z poradni psychologiczno – pedagogicznych).
 5. Profilaktyka zachowań agresywnych i lękowych w grupie m.in. wzmacnianie zachowań pożądanych, psychoedukacja, nauka prawidłowych wzorców zachowań społecznych.
 6. Studium przypadku i próby analizy zachowania dziecka, nauczycieli
  i kadry.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Ewa Janus

Nauczycielka przedszkola, terapeutka pedagogiczna,  wieloletnia metodyczka, pedagożka i wicedyrektorka przedszkola.

Autorka: książki „Przedszkole z pomysłem. Plan daltoński krok po kroku”, ebooka: „Bez nauczyciela. Daltońska organizacja pracy przedszkola”.

Współpracuje z wydawnictwami edukacyjnymi: pisze programy wychowania przedszkolnego, podręczniki, tworzy  kursy on -line, pomoce dydaktyczne i materiały dla nauczycieli. 

Na co dzień wspiera nauczycieli w ich pracy, podsuwając wskazówki i pobudzając do refleksji. 
W swojej pracy pedagogicznej łączy elementy wielu metod: planu daltońskiego, pedagogiki Montessorii, metody projektów badawczych itp.

Prowadzi warsztaty dla nauczycieli i rodziców, prezentując różne metody pracy z dzieckiem oraz szerząc wiedzę na temat specyficznych trudności
w uczeniu się. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się również na blogu.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

06 czerwca 2024 r.

godz. 17:30 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

szkolenie na platformie ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

130 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy 
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt. 

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty