Sposoby pracy z grupą, które pomagają wspierać naukę czytania od najwcześniejszych lat!

Zabawy językowe wprowadzające do nauki czytania

Podczas szkolenia zaprezentowane zostanie wiele gier, zabaw
i innych narzędzi niezbędnych, by w przyjemny i merytoryczny sposób wprowadzić dzieci w świat czytania.

Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie pozwala poznać sposoby pracy z grupą, które pomagają wspierać naukę czytania od najwcześniejszych lat. Zaproponowane zabawy zawierają elementy profilaktyki specyficznych trudności
w uczeniu się np. ryzyka dysleksji. W trakcie szkolenia uczestnicy
utrwalą wiedzę na temat uczenia się trudnej sztuki czytania przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki języka polskiego. Zyskają wiedzę na temat tego, jak organizować zabawy rozwijające obszar językowy i przygotowujące dzieci do czytania.
Uczestnicy dowiedzą się też, w jaki sposób prowadzić pracę grupową
i indywidualną dzieci w tym zakresie. W każdej części zaprezentowane zostanie wiele gier, zabaw i innych narzędzi niezbędnych, by
w przyjemny i merytoryczny sposób wprowadzić dzieci w świat
czytania.

Program:

1. Co to jest czytanie?
2. Dojrzałość motoryczna do czytania.
3. Dojrzałość intelektualna do czytania.
4. Rozwijanie percepcji wzrokowej.
5. Ćwiczenie percepcji słuchowej.
6. Słuch fonematyczny – zabawy i ćwiczenia.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Forma szkolenia – online.
  • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
  • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli. 
  • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z kilku przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
  • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty i materiały szkoleniowe w formie online.
  • Dzień przed szkoleniem na podany
    w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY