Profilaktyka ryzyka dysleksji

Rozpoznawanie ryzyka dysleksji
w przedszkolu

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają wybrane definicje dysleksji oraz symptomy ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym. Dostaną również wskazówki i narzędzia, dzięki którym skutecznie będą mogli rozpoznać i zdiagnozować ryzyko dysleksji u dzieci.

książka dziecko
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedszkoli i ma na celu uwrażliwienie ich na przejawy ryzyka dysleksji u dzieci. Profilaktyka
i wczesna diagnoza zaburzeń mogą znacznie poprawić komfort uczenia się dzieci w przyszłości. Aby skutecznie działać w zapobieganiu
trudnościom w nauce szkolnej, warto dowiedzieć się jak odróżnić trudności związane z występowaniem ryzyka dysleksji od trudności
o innej etiologii. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają wybrane definicje dysleksji oraz symptomy ryzyka dysleksji u dzieci w wieku
przedszkolnym. Dostaną również wskazówki i narzędzia, dzięki którym skutecznie będą mogli rozpoznać i zdiagnozować ryzyko dysleksji
u dzieci.

Program: 

1. Wybrane definicje dysleksji.
2. Przyczyny dysleksji.
3. Symptomy ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym.
4. Profilaktyka ryzyka dysleksji.
5. Diagnozowanie ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym.
6. Wybrane testy do badania ryzyka dysleksji.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Forma szkolenia – online.
  • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
  • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli. 
  • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z kilku przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
  • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty i materiały szkoleniowe w formie online.
  • Dzień przed szkoleniem na podany
    w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY