Pozytywna Dyscyplina w żłobku i przedszkolu - III edycja - WyEdukowani

Jakie narzędzia pozytywnej dyscypliny i jak wykorzystać
w grupie przedszkolnej?

Pozytywna Dyscyplina w żłobku i przedszkolu

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 07.04.2021. - III EDYCJA
Godz.: 17.30 – 20.30

Warsztat skierowany dla nauczycieli, którzy chcą wspierać maluchy
(3-6 lat) w stawaniu się coraz bardziej odpowiedzialnymi, zaradnymi, pewnymi siebie i empatycznymi dziećmi.

Podczas szkolenia nauczyciele:

 • poznają elementy rozwoju społecznego, emocjonalnego
  i poznawczego dzieci,
 • nauczą się rozpoznawać trudności związane z etapami rozwojowymi, aby lepiej i skuteczniej sobie z nimi radzić,
 • otrzymają praktyczne rozwiązania do zastosowania w grupie.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia odpowiem na pytania:

 • jakie i jak wykorzystać narzędzia pozytywnej dyscypliny,
 • jak być uprzejmym i stanowczym jednocześnie,
 • jakie mogą być przyczyny „niewłaściwego” zachowania dzieci i jak sobie z nimi radzić,
 • skąd bierze się złość, dlaczego dzieci tak często reagują złością, jak radzić sobie ze złością dziecka,
 • dlaczego kary i nagrody nie motywują dziecka do pozytywnej zmiany,
 • jak motywować, a nie szufladkować dzieci,
 • jak uczyć dziecko samodzielności, odpowiedzialności oraz szacunku,
 • jakie wyróżniamy osiągnięcia poznawcze na każdym etapie życia (w 1’szym, 2’gim i 3’cim r.ż.),
 • jakie pojawiają się wyzwania na każdym z tych etapów rozwojowych,
 • jak uczyć dzieci wartościowych umiejętności społecznych.

 

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia, które będzie prowadzone na platformie ClickMeeting.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują fakturę, imienne zaświadczenie
i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

SZKOLENIE POPROWADZI

Agnieszka Chęcińska-Kopiec

Certyfikowany edukator pozytywnej dyscypliny rodziców i nauczycieli, certyfikowany trener minimediacji (wychowanie bez przemocy, NVC), akredytowany praktyk tutoringu, nauczyciel, wykładowca na Uniwersytecie Śląskim, doktor nauk o zarządzaniu.  Współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Katowicach i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu w zakresie szkoleń dla nauczycieli, rad pedagogicznych oraz rodziców. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu budowania relacji na linii nauczyciel-rodzic-uczeń, adaptacji do żłobka i przedszkola, pozytywnej dyscypliny w przedszkolu, minimediacji z dzieckiem i między dziećmi, bajkoterapii i budowania autorytetu nauczyciela. W codziennej pracy biegle posługuje się narzędziami do nauki zdalnej.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

07 kwietnia 2021 r.

godz. 17:30 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

CENA SZKOLENIA

79 zł/os.

Fakturę wystawiamy i przesyłamy do Państwa
po szkoleniu.

Formularz zgłoszenia