Skuteczny nauczyciel – to sukces edukacyjny ucznia!

Skuteczny nauczyciel, czyli prawdziwy autorytet i przywódca

Jak zbudować zgraną klasę i relacje oparte na współpracy, umiejętnościach rozwiązywania problemów oraz obopólnym szacunku?

Podczas warsztatów nauczyciele nabędą niezbędne do tego umiejętności.

Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas warsztatów nauczyciele nabędą umiejętności, które pomogą :

 • Zbudować zgraną klasę.
 • Mówić do uczniów,  tak żeby słuchali oraz Słuchać,  tak żeby uczniowie mówili.
 • Budować relację opartą na szacunku i empatii.
 • Zbudować autorytet nauczyciela .
 • Motywować czy inspirować uczniów do rozwoju .
 • Minimediować – czyli towarzyszyć w konflikcie, znajdować rozwiązanie – nie dając rozwiązań.

Skuteczny nauczyciel – to sukces edukacyjny ucznia!

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli  szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne zaświadczenia i materiały szkoleniowe
  w formie online.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY