Jak wykorzystać Desing Thinking
do wprowadzenia zmian w środowisku szkolnym?

Design Thinking czyli praca metodą projektów w szkole

Uczestnicy dowiedzą się i poznają:

 • Skąd pochodzi metoda Design Thinking,
 • Etapy procesu projektowego: empatyzację, definiowanie problemu, generowanie pomysłów, tworzenie prototypu, testowanie,
 • Pozytywne i inspirujące przykłady zastosowania Design Thinking w środowisku szkolnym,
 • Jak wygląda proces Design Thinking w działaniu.
design
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie – czym jest i skąd się wywodzi Disign Thinking.

2. Terminologia związana z Disign Thinking:

 • użytkownik,
 • wyzwanie projektowe,
 • myślenie projektowe.

3. Poznanie inspirujących przykładów zastosowania metody Disign Thinking w szkole.

4. Tworzenie zespołu projektowego.

5. Przejście przez kolejne etapy myślenia projektowego:

 • empatyzacja,
 • definiowanie problemu,
 • generowanie pomysłów,
 • tworzenie prototypu,
 • testowanie,
 • narzędzia i techniki niezbędne w procesie.
6.  Narzędzia TIK w metodzie Design Thinking.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 – 4  godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne zaświadczenia i materiały szkoleniowe
  w formie online.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY