Lekcja odwrócona orężem nowoczesnego nauczyciela - WyEdukowani

Zamiana ról szansą na lepsze wyniki
w nauce!

Lekcja odwrócona orężem nowoczesnego nauczyciela

Celem szkolenia jest zapoznanie z nowatorskim metodą nauczania zaproponowaną w globalnej edukacji przez Khan Academy jest tzw. flipped classroom, czyli „odwrócona klasa”. „Odwrócona klasa” to metoda, która przenosi centralny element procesu kształcenia
z nauczyciela na ucznia. Pozwala ona zindywidualizować edukację, dzięki czemu zarówno uczniowie osiągający lepsze wyniki w nauce, jak i Ci, którzy dysponują mniejszym zakresem wiedzy i umiejętności, mogą efektywnie pracować nad określonym tematem.

Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Projektowanie materiałów dydaktycznych.
 2. Tworzenie materiałów dydaktycznych.
 3. Dystrybucja materiałów dydaktycznych.
 4. Samodzielna nauka.
 5. Praktyka, praktyka, praktyka.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne zaświadczenia i materiały szkoleniowe
  w formie online.

Formularz zamówienia

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY