Pracownicze Plany Kapitałowe w placówce oświatowej - bezpłatny webinar - WyEdukowani

Co każdy dyrektor powinien wiedzieć?

Pracownicze Plany Kapitałowe w placówce oświatowej

Miejsce/Rodzaj: online

data: 30.11.2020.
godz.: 9.00 – 13.00

Adresaci szkolenia:

 • Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pracownicy działów kadr i płac, księgowi oraz pracownicy JST.

Korzyści:

 • Każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma niezbędne wzory dokumentów do edycji.
 • Podczas szkolenia uczestnicy mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości dotyczące poruszanej tematyki.
 • Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie po zakończonym szkoleniu.
Strona Główna_Top Tematy_Moduł I_grafika

PROGRAM SZKOLENIA

1. Etapy i terminarz wdrażania PPK przez podmiot zatrudniający (krok po kroku). 

 • Objęcie działaniem ustawy o PPK i jego skutki.
 • Wybór instytucji finansowej.
 • Zawarcie umowy o zarządzanie PPK.
 • Zawarcie umowy o prowadzenie PPK.
 • Naliczenie i odprowadzenie pierwszych i kolejnych wpłat do PPK.
 • Terminy wdrażania PPK przez poszczególne podmioty zatrudniające. 

2. PPK – wybór instytucji finansowej.

3. Terminy obowiązujące placówki oświatowe i JST do wdrożenia PPK.

4. Uczestnictwo w PPK.

5. Wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych.

6. Preferencje z budżetu państwa.

7. Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków uczestników PPK.

8. Podział środków PPK w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK.

9. Rozporządzanie środkami PPK przez uczestnika.

10. Nadzór nad funkcjonowaniem PPK.

11. Podsumowanie obowiązków w procesie wdrażania PPK:

 • Zajęcia komornicze a naliczanie wpłat do PPK.
 • RODO a przekazywanie danych osobowych do instytucji finansowej.
 • Archiwizacja dokumentacji związanej z PPK.
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie przygotowania wniosków o transfer.
 • Zmiana instytucji finansowej do prowadzenia PPK. 
 • Dokonywanie zmian w umowie o zarządzanie PPK.
 • Konsekwencje dla pracodawcy z tytułu:

 a) zbyt późnego zawarcia umowy o prowadzenie dla uczestnika PPK,

 b) błędnego ustalenia tytułu do ubezpieczeń społecznych,

 

 c) dokonania wpłaty do instytucji finansowej po terminie.

12. Panel dyskusyjny, pytania uczestników szkolenia.

SZKOLENIE POPROWADZI

Kalina Kaczmarek

Ekspert prawa pracy z 17 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie „twardego HR”. W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

30 listopada 2020 r.

godz. 9:00 – 13:00

MIEJSCE SZKOLENIA

online

CENA SZKOLENIA

bezpłatne szkolenie dla dyrektorów placówek oświatowych

Formularz zgłoszenia

Newsletter

Zapisz się na bezpłatny newsletter*
i odbierz zniżkę na pierwsze szkolenie!

*Zapisując się do newslettera, wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i usługach WyEdukowani – Akademia Projektowania Rozwoju. Zgodę można w każdej chwili wycofać,
a szczegóły związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.