Metoda projektów badawczych
w przedszkolu

GET CREATIVE - nauczanie metodą projektu w przedszkolu

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają etapy prowadzenia projektów badawczych od wstępnego etapu samodzielnego wybrania tematu przez grupę, prowadzenie różnorodnych działań badawczych i ich dokumentowania, poprzez analizę źródeł i wsparcie ekspertów aż do
różnorodnych form ewaluacji projektu. Zyskają wiedzę na temat tego, w jaki sposób samodzielnie prowadzić projekt badawczy, jak organizować pracę dzieci, w jaki sposób zachęcać je do współpracy
i angażować we wszystkie działania. Uczestnicy otrzymają również
wskazówki, w jaki sposób łączyć różnorodne treści edukacyjne, prowadzić nauczanie zintegrowane i włączać do projektów inne osoby.

Współpraca
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

1. Czym jest metoda projektów badawczych?

2. Zalety pracy metodą projektu

3. Jak wybrać temat projektu? Rola i udział nauczyciela na tym etapie

4. Etap I metody projektów
Jak zacząć pracę z dziećmi? Jak ustalić poziom ich wiedzy
i umiejętności?

5. Etap II
Jakie aktywności można podjąć z dziećmi w wieku przedszkolnym, podczas realizacji metody projektów badawczych?

6. Etap III
W jaki sposób można zakończyć, podsumować czas pracy metodą projektów?

7. Przykłady już zrealizowanych projektów

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Forma szkolenia – online.
  • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
  • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli.
  • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z kilku przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
  • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty i materiały szkoleniowe w formie online.
  • Dzień przed szkoleniem na podany
    w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY