Kompetencje kluczowe w szkole - WyEdukowani

Jak je wdrażać na lekcjach, obserwować, jak się nimi bawić?

Kompetencje kluczowe w szkole

Szkolenie jest niezwykle potrzebne każdemu pedagogowi pracującemu z uczniem. Wyposaża nauczyciela, wychowawcę
w kompetencje dotyczące kształtowania kompetencji kluczowych
w szkole. Pokazuje dyrektorowi szkoły formy wspomagania oraz sposoby wdrażania kompetencji przez nauczycieli.

Kompetencje kluczowe

PROGRAM SZKOLENIA

 • Po co kształtujemy kompetencje kluczowe?
 • W jakim świecie będą funkcjonować nasi uczniowie?
 • Kluczowe akty prawne.
 • Wiedza, umiejętności i postawy.
 • Czego uczymy czy jak uczymy?
 • Rola dyrektora we wdrażaniu kompetencji kluczowych.
 • Proces wspomagania szkoły.
 • Przykłady działań nauczycieli w zakresie wdrażania kompetencji.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleni certyfikaty
  i materiały szkoleniowe w formie online.

Formularz zamówienia

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY