Autyzm i zespół Aspergera - podejście praktyczne - WyEdukowani

Organizacja pracy nauczyciela z uczniem
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Autyzm i zespół Aspergera - praktyczne podejście

Cele szkolenia:

 • Nabycie wiedzy w zakresie całościowych zaburzeń rozwoju,
  w tym o zespole Aspergera.
 • Nauczenie się organizacji pracy z uwzględnieniem metod, form i sposobów. 
 • Rozwinięcie wiedzy na temat sposobów terapii i stosowania ich elementów w bieżącej pracy z uczniem/dzieckiem.
 • Rozwinięcie umiejętności prowadzenia dokumentacji w postaci indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego oraz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.
 • Nabycie umiejętności oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Źródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

1. Teoretyczne ujęcie: 

 • Definicje pojęć zespól Aspergera, całościowe zaburzenie rozwoju, autyzm.
2. Zachowania typowe i nietypowe w autyźmie i zespole Aspergera:

 • Fragmenty filmu „W kosmosie nie ma uczuć” – fragmenty obrazujące najbardziej typowe objawy zespołu Aspergera – ćwiczenie dla uczestników
3. Warsztat praktyczny:
 
 •  Planowanie strategii działań – jak radzić sobie z nietypowymi zachowaniami ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera?
 •  Planowanie przedsięwzięć do podjęcia w zespole nauczycielskim.
4. Niezbędna dokumentacja:
 
 • Obszary dostosowania wymagań ujęty w IPET dla ucznia
  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu certyfikaty i materiały szkoleniowe w formie online.

Formularz zamówienia

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Newsletter

Zapisz się na bezpłatny newsletter*
i odbierz zniżkę na pierwsze szkolenie!

*Zapisując się do newslettera, wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i usługach WyEdukowani – Akademia Projektowania Rozwoju. Zgodę można w każdej chwili wycofać,
a szczegóły związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.