Pracownicze plany kapitałowe - szkolenie WyEdukowani mazowieckie,śląsk

Co każdy pracownik powinien wiedzieć?

Pracownicze Plany Kapitałowe
w placówce oświatowej

Adresaci szkolenia:

 • Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkół i przedszkoli.
Korzyści: 
 • Zdobycie rzetelnej wiedzy z zakresu PPK i wyjaśnienie najważniejszych kwestii z punktu widzenia pracownika.
 • Podczas szkolenia uczestnicy mogą zadawać pytania
   i wyjaśniać wątpliwości dotyczące poruszanej tematyki.
 • Każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały szkoleniowe
  i imienne zaświadczenie.
Strona Główna_Top Tematy_Moduł I_grafika

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Etapy i terminarz wdrażania PPK przez podmiot zatrudniający.

  2. PPK – Wybór instytucji finansowej.

  3. Terminy obowiązujące placówki oświatowe i JST do wdrożenia PPK:

 • Termin zawarcia umowy o zarządzanie,
 • Termin zawarcia umowy o prowadzenie.

  4. Uczestnictwo w PPK:

 • Dobrowolne – automatyczne przystępowanie do PPK.
 • W jaki sposób prawidłowo weryfikować wiek uczestnika?
 • Czy osoby 55+ mogą zostać zapisane do PPK automatycznie? 
 • Na jaki dzień należy sprawdzić wiek osoby zatrudnionej, kiedy należy zapisać do PPK osoby przebywające na urlopach bezpłatnych? 
 • Kiedy można zrezygnować z przystąpienia do PPK (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK).
 • Terminarz zapisywania do PPK uczestników – w trybie wnioskowym.
 • Zmiana podmiotu zatrudniającego przez uczestnika PPK.
 • Obowiązki informacyjne wobec osób wstępujących do PPK.
 • Ustawowe wznawianie wpłat do PPK przez sąd co 4 lata.

  5. Wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych:

 • Wpłaty podstawowe (obowiązkowe) i dodatkowe (dobrowolne)
   – ich wysokość.
 

  6. Preferencje z budżetu państwa:

 • PPK – wpłata powitalna,
 • Dopłata roczna dla uczestników PPK.
  7. Podział środków PPK w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK:
 • Podział środków PPK – małżonek mający rachunek PPK,
 • Podział środków PPK – małżonek niemający rachunku PPK,
 • Osoby uprawnione w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK.
  8. Rozporządzanie środkami PPK przez uczestnika:
 • Rozporządzanie środkami PPK przed osiągnięciem 60 lat – na cele mieszkaniowe i w razie poważnego zachorowania,
 • Rozporządzanie środkami PPK po osiągnięciu 60 lat – indywidualna lub w formie świadczenia małżeńskiego,
 • Rozporządzanie środkami PPK – obsługa obu rozwiązań, terminy
  i dokumentacja.
  9. Nadzór nad funkcjonowaniem PPK.
 
 10. Podsumowanie obowiązków w procesie wdrażania PPK.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 2 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli 
  i pracowników niepedagogicznych placówek oświatowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne zaświadczenia i materiały szkoleniowe
  w formie online.

Formularz zamówienia

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Newsletter

Zapisz się na bezpłatny newsletter*
i odbierz zniżkę na pierwsze szkolenie!

*Zapisując się do newslettera, wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i usługach WyEdukowani – Akademia Projektowania Rozwoju. Zgodę można w każdej chwili wycofać,
a szczegóły związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.